Finlandia

Warunki rozliczenia

By rozliczenie zostało wysłane w terminie (tj. 7. lub 13. maja 2016 roku) podatnik musi:

  1. dokonać opłaty za usługę (bezpośrednio w biurze lub na podany nr konta)
  2. dostarczyć komplet dokumentów (względnie poinformować biuro, że nie będzie w stanie uzyskać tych dokumentów na czas) bezpośrednio, drogą pocztową lub przesyłając na adres mailowy podatki@skattmax.pl

Ze względu na różne przypadki losowe i traktowanie każdego klienta indywidualnie u nas zawsze istnieje możliwość ustalenia osobnych zasad rozliczenia. W takich przypadkach bardzo prosimy o informację i kontakt.


Lista dokumentów potrzebnych do rozliczenia

  1. Roczne zestawienie przychodu otrzymane od wszystkich pracodawców,
  2. Pay-slipy jeśli pracodawca dokonywał potrąceń z pensji,
  3. Nr konta, na który ma być przelany ewentualny zwrot.

Odliczenia

  • Koszty podróży. Od przychodu zostanie odjęta nadwyżka od 600 euro.
  • Odsetki od kredytu w Polsce. Do tego odliczenia potrzebne jest zaświadczenie pobrane z banku.
  • Podatek zapłacony od przychodu za granicą.
  • Alimenty zapłacone w danym roku podatkowym.