Norwegia

 

Warunki rozliczenia

By rozliczenie zostało wysłane w terminie tj. do 30. kwietnia 2018 roku podatnik musi:

 1. dokonać opłaty za usługę (bezpośrednio w biurze lub na podany nr konta)
 2. dostarczyć komplet dokumentów najpóźniej do 27. kwietnia 2018r. (względnie poinformować biuro, że nie będzie w stanie uzyskać tych dokumentów na czas) bezpośrednio, drogą pocztową lub przesyłając na adres mailowy podatki@skattmax.pl

Ze względu na różne przypadki losowe i traktowanie każdego klienta indywidualnie u nas zawsze istnieje możliwość ustalenia osobnych zasad rozliczenia (np. dosłanie dokumentów do urzędu po terminie lub rozliczenie po 30 kwietnia). W takich przypadkach bardzo prosimy o informację i kontakt. 


Lista dokumentów potrzebnych do rozliczenia

 1. Loons og trekkoppgave od każdego z pracodawców,
 2. Payslipy jeśli pracodawca potrącał z pensji koszty podróży, wyżywienia, jedzenia,
 3. Pinkody MinID (i hasło jeśli było nadane) lub Altinn (30 jednorazowych kodów)

Jeśli rozliczasz się w drugiej klasie podatkowej z żoną to dodatkowymi niezbędnymi dokumentami są:

 1. Akt małżeństwa na druku unijnym (do pobrania z Urzędu Miasta/Gminy),
 2. Zaświadczenie o zameldowaniu pod wspólnym adresem, przetłumaczone na j. angielski przez tłumacza przysięgłego,
 3. Zaświadczenie o dochodach małżonki (do uzyskania z Urzędu Skarbowego po złożeniu polskiego PIT). Uwaga! By rozliczyć się z małżonką przychód żony nie może przekroczyć kwoty 46817 NOK / ok. 19845,73 PLN.

UWAGA!!! Od roku podatkowego 2013 nie ma możliwości rozliczenia się jako samotny rodzic!!! Takim osobom należy się rozszerzony zasiłek rodzinny z NAV.


Ulgi i odliczenia

 • Minstefradrag. Odliczenie minimalne za każdy miesiąc przepracowany w Norwegii pomniejszające przychód. Za rok 2017 maksymalna kwota odliczenia to 94750 koron norweskich.
 • 10% standardfradrag. To odliczenie dla osób, które mają ograniczony obowiązek podatkowy. Maksymalna kwota odliczenia to 40000 koron norweskich. Odliczenie to można stosować u osób, które pracują w Norwegii pierwszy lub drugi rok.
 • Foreldrefradrag. Czyli koszty opieki nad dziećmi poniżej 12. roku życia jak np. koszty przedszkola, opiekunki, prywatna szkoła podstawowa, koszty wyżywienia itp. Maksymalna kwota odliczenia to 25000 koron norweskich za jedno dziecko i maksymalnie 15000 koron norweskich za każde następne. Od roku 2014 można odliczać też koszty zajęć pozalekcyjnych jak kursy tańca, kursy językowe ale także kolonie i obozy.
 • Odsetki od kredytu hipotecznego. Można odliczyć odsetki od kredytu płaconego w Polsce. Potrzebne jest zaświadczenie z banku. Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania dotyczące tego odliczenia.
 • Sjømannsfradraget. Jest to ulga dla marynarzy, którzy przebywali co najmniej 130 dni na morzu w ciągu roku. Zastępuje ona w ich przypadku Minstefradrag. Marynarz ma prawo odliczyć 30% przychodu, nie więcej jednak niż 80000 koron norweskich.
 • Odliczenie kosztów kształcenia. Jeśli podatnik w roku podatkowym brał udział w szkoleniach, kursach, egzaminach, za które sam zapłacił a miały związek z wykonywanym zawodem może dokonać odliczenia z tego tytułu. Odliczeniu podlegają także koszty podręczników.
 • Odliczenie kosztów podróży. Ma zastosowanie jeśli pracodawca nie opłacał pracownikowi podróży. Obliczana jest na podstawie przebytych kilometrów. Dodatkowo koszty promów, bramek itp są również są brane do obliczenia.
 • Diety. Jeśli pracodawca nie zapewniał wyżywienia ani nie wypłacał diet, pracownik ma prawo do ulgi z tego tytułu. Za każdy dzień pracy w Norwegii przysługuje z tego tytułu 205 koron.