Wielka Brytania

Warunki rozliczenia

By rozliczenie zostało wysłane w terminie (tj. do 31. października 2016 roku) podatnik musi:

  1. dokonać opłaty za usługę (bezpośrednio w biurze lub na podany nr konta)
  2. dostarczyć komplet dokumentów (względnie poinformować biuro, że nie będzie w stanie uzyskać tych dokumentów na czas) bezpośrednio, drogą pocztową lub przesyłając na adres mailowy podatki@skattmax.pl

Ze względu na różne przypadki losowe i traktowanie każdego klienta indywidualnie u nas zawsze istnieje możliwość ustalenia osobnych zasad rozliczenia. W takich przypadkach bardzo prosimy o informację i kontakt.


Lista dokumentów potrzebnych do rozliczenia

  • Wszystkie druki P45 lub P60 od każdego z pracodawców.

Odliczenia

Najważniejszym odliczeniem jest "Personal Allowance", czyli ulga osobista, która za rok podatkowy 2015/2016 wynosi 10600 funtów brytyjskich. Kolejnym odliczeniem są koszty związane z używaniem samochodu służbowego i inne koszty związane z zatrudnieniem (np. wydatki na narzędzia specjalistyczne).