Niemcy

Warunki rozliczenia

By nasze biuro mogło pomóc Ci przygotować komplet dokumentów należy:

  1. dokonać opłaty za usługę (bezpośrednio w biurze lub na podany nr konta)
  2. dostarczyć wszystkie dokumenty wskazane przez biuro (względnie poinformować nas, że nie będzie w stanie uzyskać tych dokumentów na czas) bezpośrednio, drogą pocztową lub przesyłając na adres mailowy podatki@skattmax.pl

Ze względu na różne przypadki losowe i traktowanie każdego klienta indywidualnie u nas zawsze istnieje możliwość ustalenia osobnych zasad rozliczenia. W takich przypadkach bardzo prosimy o informację i kontakt.


Lista dokumentów

Jeśli rozliczasz się sam:

  1. Lohnsteurbescheinigung, czyli zestawienie przychodów od pracodawcy,
  2. Nr konta (w tym nazwa i adres oddziału banku) do ewentualnego zwrotu.

Jeśli rozliczasz się z żoną to dodatkowo przygotuj:

  1. Akt małżeństwa na druku unijnym (po pobrania w Urzędzie Miasta/Gminy),
  2. Potwierdzenie zameldowania pod wspólnym adresem, tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na j. niemiecki,
  3. Wypełniony druk EU/EWR o wysokości przychodów osiągniętych w Polsce.

Jeśli rozliczasz się z dzieckiem dodatkowo przygotuj:

  1. Akt urodzenia dziecka na druku unijnym (do pobrania w Urzędzie Miasta/Gminy),
  2. Potwierdzenie zameldowania pod wspólnym adresem, tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na j. niemiecki.

Odliczenia

Prócz możliwości rozliczenia się wspólnie z żoną lub dzieckiem możliwe jest odliczenie: kosztów podróży do Polski oraz kosztów dojazdu do pracy (pod warunkiem przejeżdżania co najmniej 60km dziennie).