Szwecja

Warunki rozliczenia

By rozliczenie zostało wysłane w terminie podatnik musi:

  1. dokonać opłaty za usługę (bezpośrednio w biurze lub na podany nr konta)
  2. dostarczyć komplet dokumentów (względnie poinformować biuro, że nie będzie w stanie uzyskać tych dokumentów na czas) bezpośrednio, drogą pocztową lub przesyłając na adres mailowy podatki@skattmax.pl

Ze względu na różne przypadki losowe i traktowanie każdego klienta indywidualnie u nas zawsze istnieje możliwość ustalenia osobnych zasad rozliczenia. W takich przypadkach bardzo prosimy o informację i kontakt.


Lista dokumentów potrzebnych do rozliczenia

  1. Wszystkie dokumenty "KU-10" lub "KU-13" od pracodawców w danym roku podatkowym,
  2. Podpisana "Inkomstdeklaration" tj. deklaracja papierowa przesyłana przez szwedzki Urząd Skarbowy,
  3. Nr konta, na który ma być być przelany ewentualny zwrot podatku, kopia dowodu osobistego, adres zamieszkania (niezbędny w przypadku chęci otrzymania czeku).

Uwaga! Prawo do rozliczania się w Szwecji mają tylko te osoby, które łącznie przepracowały tam ponad 183 dni w ciągu roku. Pozostałe osoby obowiązuje podatek w wysokości 20%.


Odliczenia

  • Koszty podróży. Można odliczyć (maksymalnie jedną podróż tygodniowo) koszt podróży z miejsca pracy w Szwecji do miejsca stałego zameldowania.
  • Koszty kształcenia. Warunkiem jest niezbędność dalszego kształcenia w celu utrzymania miejsca pracy.
  • Koszty zakupu narzędzi. Jeśli pracownik sam zakupił specjalistyczne narzędzia niezbędne do wykonania swojej pracy ma prawo odliczyć ich koszt.
  • Pozostałe koszty związane z pracą. Można dodatkowo odliczyć do 5000 koron szwedzkich pod warunkiem, że są niezbędne do wykonania pracy. Np. odzież ochronna.
  • Koszty prowadzenia dwóch gospodarstw domowych. Można odliczyć koszty wyżywienia (tylko przez pierwszy miesiąc) i koszty mieszkania.