Irlandia

Warunki rozliczenia

By rozliczenie zostało wysłane podatnik musi:

  1. dokonać opłaty za usługę (bezpośrednio w biurze lub na podany nr konta)
  2. dostarczyć komplet dokumentów (względnie poinformować biuro, że nie będzie w stanie uzyskać tych dokumentów na czas) bezpośrednio, drogą pocztową lub przesyłając na adres mailowy podatki@skattmax.pl

Ze względu na różne przypadki losowe i traktowanie każdego klienta indywidualnie u nas zawsze istnieje możliwość ustalenia osobnych zasad rozliczenia. W takich przypadkach bardzo prosimy o informację i kontakt.


Lista dokumentów potrzebnych do rozliczenia

  1. Wszystkie druki P45 lub P60 od każdego z pracodawców w danym roku podatkowym,
  2. Zaświadczenie o dochodach w Polsce (o ile takie były) pobrane z Urzędu Skarbowego,
  3. Kopia polskiego dowodu osobistego.

Odliczenia

Do najważniejszych odliczeń należą: ulga osobista (naliczana przez urząd skarbowy osobiście dla każdego podatnika), wspólne rozliczenie małżonków, alimenty (zarządzone przez sąd) płacone na rzecz dzieci, odliczenie kosztów związków zawodowych, koszty medyczne poniesione w Irlandii i innych krajach Unii Europejskiej.